Hoʻomae Nā Waihoʻoluʻu

(fading colors) 27x47 kapa dyed with ʻūlei ʻōlena, ʻukiʻuki, hili kukui, paʻu