Hāʻule

21x21 Kapa dyed with ʻōlena, maʻo, ʻukiʻuki, noni, ʻeleʻele makoko, hau, kukui hili, paʻu