ʻAʻahu

68x19 kapa dyed with ʻōlena, 'uki 'uki, kukui hili, 'iliahi, pa'u