Nā Kāpala Kahiko

18x25 kapa dyed with milo, 'uki'uki, 'iliahi, pa'u